พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

kids-1093758__180

ผู้สนใจสามารถพัฒนาเรียนรู้และฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและค่าใช้จ่ายแฝงใดๆ เนื้อหาประกอบด้วย บทเรียน แนะนำวลี และคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ สอนการออกเสียงตั้งแต่พื้นฐาน โดยสามารถเลือกการออกเสียงแบบช้าเพื่อให้ง่ายต่อการฟังและออกเสียงตาม เมื่อผู้เรียนคุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นการออกเสียงแบบเร็วได้

learning english online

 

จากรายการเมนูภาษาเราจะบว่ามีเมนูภาษาไทยด้วย หากผู้เรียนยังอ่านคำสั่ง คำอธิบายของบทเรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนได้ เมื่อเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นก็ค่อยเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษภายหลัง

เนื้อหาของการสอนจะประกอบด้วย บทเรียน   |  คำศัพท์  |  วลี  แล้วให้กดเพื่อฟังเสียงของแต่ละบทเรียน

มีบทเรียนทั้งสิ้น  100 บทเรียน   |  มีวลีที่น่าสนใจทั้งหมด 1000 วลีที่ใช้บ่อย   |  และมัคำศัพท์ให้ฝึกเรียนรู้ 1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย   |   

 

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บซด์เริ่มเรียน

Facebook Comments

Powered by Facebook Like