แบบทดสอบรอบเวลา 10.45 น. เลื่อนเป็นเวลา 11.15 น.

16463_776938885725729_4327462091228177646_n

Module 1 Description
Unit 1 Project Description
Unit 2 Project Description Report
Unit 3 เครื่องจักรและค่าเสื่อมราคา