เรียนรู้ประสบการณ์ต่างแดนกับนักศึกษาจาก The Bremerhaven University of Applied Sciences, Germany

ระหว่าง 29 – 30  เมษายน 2559 และ 3 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยจัดมหกรรม ASEAN FESTIVAL 2016 KMUTNB @Prachinburi เรียนรู้ประสบการณ์ต่างแดนกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก The Bremerhaven University of Applied Sciences, Germany เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้งาน ASEAN FESTIVAL 2016  KMUTNB @Prachinburi

Read more

Workshop for English in Daily Life and Job Interview

ระหว่าง 29 – 30  เมษายน 2559 และ 3 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยจัดมหกรรม ASEAN FESTIVAL 2016 KMUTNB @Prachinburi การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและเพื่อการสัมภาษณ์งานเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้งาน ASEAN FESTIVAL 2016  KMUTNB @Prachinburi  

Read more

Speech Contest on “Think Earth for Life”

  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี                                           ได้จัดประกวดการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ  Think Earth For Life โดยมีผู้เข้าประกวดแข่งขันจากสาขาวิชาและคณะ ฯ ต่างๆ ภายในวิทยาเขตปราจีนบุรี ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้ทั้ง 5 คน    

Read more

การตัดสินการประกวดผลงาน Video Resume (English)

การประกวดผลงาน Video Resume (English) เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของงาน ASEAN FESTIVAL @ KMUTNB Prachinburi ซึ่งมีผลงานส่งเข้าประกวดจากนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ    คณะกรรมการได้พิจารณาผลงานและร่วมตัดสินในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 209 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผลงานของเราหรือเพื่อนๆ เราจะไดรับรางวัลหรือไม่ คอยลุ้นกันหน้าเวที ของคืนวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นี้ ตอนนี้ไปดูภาพบรรยาการการประชุมการการตัดสินกันก่อนครับ โดย ทีมงาน ASEAN FESTIAVAL 2016 คำอธิบายและแนะนำจากคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวด Video Resume   

Read more

ASEAN FESTIVAL 2016 KMUTNB @ Prachinburi

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี กำหนดจัดการงาน ASEAN FESTIVAL 2016                  ระหว่าง 29-30 เมษายน 2559 และวันที่ 3 พฤษภาคม 2559เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมภายใต้          พหุสังคมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน และรณรงค์เพื่อการอนุรักทรัพยการธรรมและและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Think Earth for Life กิจกรรมประกอบด้วย การส่งผลงานประกวดแข่งขันการจัดทำ Video Resume (English) การอบรมเชิงปฏิบัติงานการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน วันที 30 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบริหาร มจพ.ปราจีนบุรี (08.00-17.00) การประกวดแข่งขัน Speech Contest หัวข้อหลัก Think Earth for Life…

Read more