ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ที่ มทร.รัตนโกสินทร์ 6 มิถุนายน 2559

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย ร่วมกันจัดงานส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน Online ได้ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-610-5442-3 คลิ้กลงทะเบียนเข้าร่วมงาน กำหนดการงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 7  

Read more