พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

  ผู้สนใจสามารถพัฒนาเรียนรู้และฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและค่าใช้จ่ายแฝงใดๆ เนื้อหาประกอบด้วย บทเรียน แนะนำวลี และคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆ สอนการออกเสียงตั้งแต่พื้นฐาน โดยสามารถเลือกการออกเสียงแบบช้าเพื่อให้ง่ายต่อการฟังและออกเสียงตาม เมื่อผู้เรียนคุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นการออกเสียงแบบเร็วได้   จากรายการเมนูภาษาเราจะบว่ามีเมนูภาษาไทยด้วย หากผู้เรียนยังอ่านคำสั่ง คำอธิบายของบทเรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วยังไม่เข้าใจสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนได้ เมื่อเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นก็ค่อยเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษภายหลัง เนื้อหาของการสอนจะประกอบด้วย บทเรียน   |  คำศัพท์  |  วลี  แล้วให้กดเพื่อฟังเสียงของแต่ละบทเรียน มีบทเรียนทั้งสิ้น  100 บทเรียน   |  มีวลีที่น่าสนใจทั้งหมด 1000 วลีที่ใช้บ่อย   |  และมัคำศัพท์ให้ฝึกเรียนรู้ 1500 คำศัพท์ที่ใช้บ่อย   |     

Read more

เว็บไซด์ฝึกทักษะภาษาอังกฤษฟรี

เว็บที่น่าสนใจต้องการแนะนำในครั้งนี้คือ  http://freeenglishnow.com เขาจัดทำบทเรียนให้เราฝึก บทที่ 2 – 16  เราสามารถฝึกแบบ online หรือดาวน์โหลดไฟล์แล้วนำมาฝึกแบบ offline ได้ มีการสอนสำเนียงทั้งเป็นแบบสำเนียงอังกฤษและอเมริกัน จากคำแนะนำของเว็บแนะนำให้ฝึกดังนี้ดังนี้ค่ะ 1.ออกเสียงตามดัง ๆ ชัด ๆ โดยเมื่อเสียงในไฟล์พูดแล้ว เขาจะเว้นว่างให้เราพูดตามก่อนที่เขาจะเริ่มประโยคถัดไป 2.ฝึกวันละ 2 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ 3.ก่อนเริ่มบทใหม่ให้ทบทวนบทเก่า 4.คลิกดู vocabulary อ่านให้เข้าใจ หาคำแปลไทยคำที่ไม่รู้ ถือติดตัวเมื่อเดินทางและหยิบขึ้นมาทบทวนบ่อย ๆ 5.ครั้งแรก ๆ ตอนฝึกพูดอาจจะดู text ที่เขาให้มา แต่เมื่อฟังรู้เรื่องแล้วอย่าดู ให้ฟังอย่างเดียวและฝึกพูดตามเสียงดัง ๆ ชัด ๆ 6.บทเรียนนี้จะทำให้ผู้เรียนพูดภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ โดยใช้เวลาเพียงครึ่งเดียวของการเรียนกับหนังสือที่เน้นแกรมมาร์และการอ่าน, การอ่านทำให้เราคิดเป็นภาษาไทย, แต่การฟังภาษาอังกฤษจะกระตุ้นให้เราคิดเป็นภาษาอังกฤษ, และการพูดภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและคล่อง  เราจะต้องฝึกคิดเป็นเป็นภาษาอังกฤษ โดยพูดออกมาดัง ๆ และชัด ๆ 7.ให้ฝึกไปตามลำดับ บทที่ 1..2..3…จนถึงบทที่ 16…

Read more