เรียนรู้ประสบการณ์ต่างแดนกับนักศึกษาจาก The Bremerhaven University of Applied Sciences, Germany

ระหว่าง 29 – 30  เมษายน 2559 และ 3 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยจัดมหกรรม ASEAN FESTIVAL 2016 KMUTNB @Prachinburi เรียนรู้ประสบการณ์ต่างแดนกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก The Bremerhaven University of Applied Sciences, Germany เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้งาน ASEAN FESTIVAL 2016  KMUTNB @Prachinburi

Read more

Speech Contest on “Think Earth for Life”

  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี                                           ได้จัดประกวดการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ  Think Earth For Life โดยมีผู้เข้าประกวดแข่งขันจากสาขาวิชาและคณะ ฯ ต่างๆ ภายในวิทยาเขตปราจีนบุรี ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้ทั้ง 5 คน    

Read more

การตัดสินการประกวดผลงาน Video Resume (English)

การประกวดผลงาน Video Resume (English) เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของงาน ASEAN FESTIVAL @ KMUTNB Prachinburi ซึ่งมีผลงานส่งเข้าประกวดจากนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ    คณะกรรมการได้พิจารณาผลงานและร่วมตัดสินในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 209 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผลงานของเราหรือเพื่อนๆ เราจะไดรับรางวัลหรือไม่ คอยลุ้นกันหน้าเวที ของคืนวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นี้ ตอนนี้ไปดูภาพบรรยาการการประชุมการการตัดสินกันก่อนครับ โดย ทีมงาน ASEAN FESTIAVAL 2016 คำอธิบายและแนะนำจากคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวด Video Resume   

Read more

ดูรายชื่อบริษัท ฯ งานนัดพบแหล่งงาน มจพ. 24-25 กพ. 59 ณ ลานอาคารเอนกประสงค์

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัด นัดพบแหล่งงาน มจพ. ครั้งที่ 24 เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาได้มีโอกาสได้พบกับตัวแทนบริษัท/หน่วยงาน เพื่อรับทราบข้อมูลและตัดสินใจงานสมัครงาน   ทั้งนี้มีบริษัทต่างๆ ที่มาร่วมออกบูทเพื่อรับสมัครงานบริเวณลานอาคารเอนกประสงค์ ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559 การจัดงานนัดพบแหล่งงาน มจพ. ครั้งที่ 24 ในครั้งนี้ มีบริษัทมาร่วมออกบูธทั้งสิ้น  240  บริษัท โดยแบ่งเป็น 2 วันวันละ 120 บริษัท   ทั้งนี้กรณีวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ทางกองกิจการนักศึกษา มจพ ได้ประสานงานจัดหารถบริการรับส่งนักศึกษา จาก มจพ.ปราจีนบุรี ไปยัง มจพ. ที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงเช้าและเดินทางกลับจาก มจพ กรุงเทพมหานคร ไป มจพ. ปราจีนบุรีในช่วงเย็น ขอเชิญนักศึกษาปัจจุบันที่กำลังจะจบการศึกษา บัณฑิต และ ผู้สนใจร่วมงานได้ตามวันและเวลาดังกล่าว ดูแผนผังการออกบูธดังภาพด้านล่าง

Read more