เรียนรู้ประสบการณ์ต่างแดนกับนักศึกษาจาก The Bremerhaven University of Applied Sciences, Germany

ระหว่าง 29 – 30  เมษายน 2559 และ 3 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยจัดมหกรรม ASEAN FESTIVAL 2016 KMUTNB @Prachinburi

เรียนรู้ประสบการณ์ต่างแดนกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก The Bremerhaven University of Applied Sciences, Germany เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้งาน ASEAN FESTIVAL 2016  KMUTNB @Prachinburi

25d09588-3caf-4449-9fc5-a81d53094a9d c630f256-a357-4089-8635-0dc678720523 d9a85129-eb0e-4784-ae7d-0dfc4af1228c

Facebook Comments

Powered by Facebook Like