การตัดสินการประกวดผลงาน Video Resume (English)

การประกวดผลงาน Video Resume (English) เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของงาน ASEAN FESTIVAL @ KMUTNB Prachinburi ซึ่งมีผลงานส่งเข้าประกวดจากนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ    คณะกรรมการได้พิจารณาผลงานและร่วมตัดสินในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 209 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผลงานของเราหรือเพื่อนๆ เราจะไดรับรางวัลหรือไม่ คอยลุ้นกันหน้าเวที ของคืนวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นี้ ตอนนี้ไปดูภาพบรรยาการการประชุมการการตัดสินกันก่อนครับ โดย ทีมงาน ASEAN FESTIAVAL 2016 คำอธิบายและแนะนำจากคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวด Video Resume   

Read more