การลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียน

learn-868815_960_720

เคยลงทะเบียนแล้วกรุณา Login เพื่อเข้าสู่บทเรียน

ยังไม่ได้ลงทะเบียน คลิกเพื่อลงทะเบียน

[คำอธิบายขั้นตอนการลงทะเบียน]

ข้อควรระวัง: อีเมลล์ที่ลงทะเบียนต้องเป็นอีเมลล์ที่ใช้ได้จริง หลังจากลงทะเบียนแล้ว โปรดตรวจสอบอีเมลล์และรีเซ็ท password จาก Link ที่ระบบส่งไปยังอีเมลล์ที่ลงทะเบียนไว้ แล้วจึง Login เพื่อเข้าสู่บทเรียน 

เคยลงทะเบีบนแล้วแต่จำ password ไม่ได้ คลิกเพื่อ reset password

Facebook Comments

Powered by Facebook Like