ด่วนอบรม PCQI : FSPCA Preventive Controls for Human Food ตามกฎหมาย FSMA สหรัฐอเมริกา

อบรม PCQI  ต่ำสุด 10,000 บาท (ตามเงื่อนไขโปรโมชั่น) FSPCA Preventive Controls for Human Food

 สมัครออนไลน์ http://www.goo.gl/wbA8vu หรือ http://www.foodpro.co.th/pcqi

ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมาได้ที่ www.facebook.com/foodprofessional  

 

เจ้าหน้าที่อำนวยการฝึกอบรม

บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47

ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ +662-119-512-9, มือถือ+668-0-443-4099

แฟกซ์ +662-686-343-3

E-mail: info@foodpro.co.th

LINE ID: foodpro

20161104_161807-corrected

 

acfs-adv

ขอขอบคุณลิงค์ประชาสัมพันธ์จากเว็บ มกอช www.acfs.go.th

การฝึกอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food Qualified Individual Training Course เป็นการอบรมเพื่อรับรองคุณสมบัติผู้เข้าอบรมเป็น  PCQI ตามกฎหมายความปลอดภัยทางอาหารของสหรัฐอเมริกา (Food Safety Modernization Act)

ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร  จาก The Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA)ซึ่งลงนามโดยตัวแทนจาก 3 หน่วยงานประกอบด้วย (1) The Illinois Institute of Technology’s Institute for Food Safety and Health (IIT IFSH), USA,  (2)  International Food Protection Training Institute (IFPI), USA (3) Association of Food and Drug, USA ดังตัวอย่างด้านล่าง

a7

ขอเชิญบุคคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหาร บุคลากรในหน่วยงานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคุณภาพและการผลิตให้กับอุตสาหกรรมอาหาร ที่ปรึกษาอิสระด้านระบบคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร ผู้ที่กำลังสมัครเข้าทำงานในหน่วยงานที่ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา นักวิชาการ อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปลงทะเบียนฝึกอบรมหลักสูตร “FSPCA Preventive Controls for Human Food ”

ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

– เอกสารคู่มือประกอบการปฏิบัติการของ PCQI (ภาษาอังกฤษ)
– เอกสารการอบรม/เอกสารแบบฝึกหัด (ภาษาอังกฤษ)
– ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณสมบัติเป็น PCQI จาก The Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) ซึ่งลงนามโดยตัวแทนจาก 3 หน่วยงานประกอบด้วย (1) The Illinois Institute of Technology’s Institute for Food Safety and Health (IIT IFSH), USA,  (2)  International Food Protection Training Institute (IFPI) (3) Association of Food and Drug

 ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมาได้ที่ www.facebook.com/foodprofessional  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม/ไปหน้าเว็บสมัครลงทะเบียนเข้าอบรม โปรดคลิก


Facebook Comments

Powered by Facebook Like