เว็บไซด์ฝึกทักษะภาษาอังกฤษฟรี

person-983889__180

เว็บที่น่าสนใจต้องการแนะนำในครั้งนี้คือ  http://freeenglishnow.com

เขาจัดทำบทเรียนให้เราฝึก บทที่ 2 – 16  เราสามารถฝึกแบบ online หรือดาวน์โหลดไฟล์แล้วนำมาฝึกแบบ offline ได้ มีการสอนสำเนียงทั้งเป็นแบบสำเนียงอังกฤษและอเมริกัน

จากคำแนะนำของเว็บแนะนำให้ฝึกดังนี้ดังนี้ค่ะ

1.ออกเสียงตามดัง ๆ ชัด ๆ โดยเมื่อเสียงในไฟล์พูดแล้ว เขาจะเว้นว่างให้เราพูดตามก่อนที่เขาจะเริ่มประโยคถัดไป

2.ฝึกวันละ 2 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์

3.ก่อนเริ่มบทใหม่ให้ทบทวนบทเก่า

4.คลิกดู vocabulary อ่านให้เข้าใจ หาคำแปลไทยคำที่ไม่รู้ ถือติดตัวเมื่อเดินทางและหยิบขึ้นมาทบทวนบ่อย ๆ

5.ครั้งแรก ๆ ตอนฝึกพูดอาจจะดู text ที่เขาให้มา แต่เมื่อฟังรู้เรื่องแล้วอย่าดู ให้ฟังอย่างเดียวและฝึกพูดตามเสียงดัง ๆ ชัด ๆ

6.บทเรียนนี้จะทำให้ผู้เรียนพูดภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ โดยใช้เวลาเพียงครึ่งเดียวของการเรียนกับหนังสือที่เน้นแกรมมาร์และการอ่าน, การอ่านทำให้เราคิดเป็นภาษาไทย, แต่การฟังภาษาอังกฤษจะกระตุ้นให้เราคิดเป็นภาษาอังกฤษ, และการพูดภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและคล่อง  เราจะต้องฝึกคิดเป็นเป็นภาษาอังกฤษ โดยพูดออกมาดัง ๆ และชัด ๆ

7.ให้ฝึกไปตามลำดับ บทที่ 1..2..3…จนถึงบทที่ 16

8. ที่คอลัมน์ซ้ายมือ มีปุ่ม Next, Previous, Browse ผู้เรียนสามารถคลิกปุ่มพวกนี้เพื่อเดินหน้า, ย้อนหลัง, หรือกระโดดไปยังบทที่ต้องการได้

ขอให้สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษครับ

คลิกเพื่อเริ่มเรียนฟรี

 

Facebook Comments

Powered by Facebook Like