อบรม PCQI : Preventive Controls for Human Food

การอบรม PCQI Training Course: FSPCA Preventive Controls for Human Food ตามกฎหมาย FSMA สหรัฐอเมริกา หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food  เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่พัฒนาโดย Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US FDA) และสถาบันความปลอดภัยทางอาหารและสุขภาพ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอิลินอย ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรเดียวในปัจจุบันที่ทาง  US FDA รับรองให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานเพื่ออบรมรับรองคุณสมบัติผู้เข้าอบรมเป็น PCQI ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา   วัตถุประสงค์หลักสูตร เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดทำ  Food Safety Plan ตามข้อกำหนด Food Safety Modernization Act สหรัฐอเมริกา รับรองคุณสมบัติผู้เข้าอบรมเป็น PCQI (Preventive Controls Qualified…

Read more

PCQI Course : FSPCA Preventive Controls for Human Food

การอบรม PCQI Training Course: FSPCA Preventive Controls for Human Food ตามกฎหมาย FSMA สหรัฐอเมริกา หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food  เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่พัฒนาโดย Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US FDA) และสถาบันความปลอดภัยทางอาหารและสุขภาพ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอิลินอย ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรเดียวในปัจจุบันที่ทาง  US FDA รับรองให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานเพื่ออบรมรับรองคุณสมบัติผู้เข้าอบรมเป็น PCQI ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา คณะวิทยากร วิทยากรฝึกอบรมประกอบด้วย ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร รองคณบดีและอาจารย์กลุ่มความปลอดภัยอาหารและวิศวกรรมการรจัดการอุตสาหกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรที่ขึ้นทะเบียนเป็น  Lead Instructor กับ  FSPCA หน่วยงานในกำกับของ US FDA ด้วยประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารหลายปีก่อนมาเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการความปลอดภัยอาหาร วิทยากรหลักสูตร…

Read more

ด่วนอบรม PCQI : FSPCA Preventive Controls for Human Food ตามกฎหมาย FSMA สหรัฐอเมริกา

อบรม PCQI  ต่ำสุด 10,000 บาท (ตามเงื่อนไขโปรโมชั่น) FSPCA Preventive Controls for Human Food  สมัครออนไลน์ http://www.goo.gl/wbA8vu หรือ http://www.foodpro.co.th/pcqi ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมาได้ที่ www.facebook.com/foodprofessional     เจ้าหน้าที่อำนวยการฝึกอบรม บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ +662-119-512-9, มือถือ+668-0-443-4099 แฟกซ์ +662-686-343-3 E-mail: info@foodpro.co.th LINE ID: foodpro   ขอขอบคุณลิงค์ประชาสัมพันธ์จากเว็บ มกอช www.acfs.go.th การฝึกอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food Qualified Individual Training Course เป็นการอบรมเพื่อรับรองคุณสมบัติผู้เข้าอบรมเป็น  PCQI…

Read more

การอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food เพื่อเป็น PCQI ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food เป็นการอบรมเพื่อรับรองคุณสมบัติผู้เข้าอบรมเป็น  Preventive Control Qualified Individual (PCQI) ตามกฎหมายความปลอดภัยทางอาหารของสหรัฐอเมริกา (Food Safety Modernization Act) ตามที่องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S. Food and Drug Administration: USFDA) ได้ประกาศกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัย (Food Safety Modernization Act: FSMA) ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2554 ซึ่งเป็นการยกระดับกฎหมายด้านความปลอดภัยอาหารของสหรัฐฯ ครั้งสำคัญ ครอบคลุมของมาตรการปฏิบัติต่อทั้งการกำกับควบคุมอาหารนำเข้า  การทวนสอบผู้จัดหาต่างประเทศ การรับรองผู้ตรวจประเมินโดยบุคคลที่สาม และการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยง โดยกำหนดประกาศกฎระเบียบย่อยด้านความปลอดภัยอาหารที่สำคัญทั้ง 7 ฉบับ (7 Core Regulations) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2559 ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 USFDA ได้ดำเนินการประกาศ 7 Core…

Read more

รับสมัคร ป.โทร่วม 2 ปริญญา ไทย -ญี่ปุ่น (ม.แม่ฟ้าหลวง-Shinshu U.)

  จบ ป.โท ได้ 2 ปริญญา รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา (Double Degree Program: DDP)” หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา (Double Degree Program: DDP) ระหว่างสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ Shinshu University/Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (Food Technology) และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร (Technology Management of Agricultural Produces) โดยผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรร่วม 2 ปริญญา (Double Degree Program: DDP) จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นที่ได้ศึกษา ได้แก่ M.Sc. (Agriculture) จาก Graduate School of Agriculture (Shishu University)…

Read more

สุดยอด ชีวิตสุดขาดแคลน แต่หาใช่อุปสรรคในการเรียนรู้และมีความสุข

พ่อติดเหล้า แม่ขี้เมา จนต้องแยกทางกัน   เด็กชายเพียงสิบขวบเศษหลังจบประถมต้องเรียนรู้ที่จะทำงานเลี้ยงตัวเอง เรียนรู้ที่จะเห็นมุมมองของความสุขในความขาดแคลน  ความไม่พ่อ ความไม่มี ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้พัฒนาตัวเอง คนเรานั้นเลือกเกิดไม่ได้ บางคนเกิดมาในครอบครัวที่พร้อมสมบูรณ์ แต่ก็ยังต้องมีเรืองทุกข์ใจมากมาย คนที่มีโอกาสเรียนจนถึงระดับมหาวิทยาลัยก็ยังหลุ่มหลงไปกับสิ่งยั่งยุ ลุ่มหลงไปกับอบายมุขที่มาล่อใจอยู่รอบด้าน ใชสื่ออินเตอร์เน็ทไปเพื่อสนองความอารมณ์จนเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดปัญหามากมายแต่เด็กหนุ่มผุ้แสนจะลำบากขาดแคลนคนนี้มีมุมมองน่าใจให้เรียนรู้ติดตาม ข้อมูลจากเฟสบุ๊ค Suthipong Thamawuit พิธีการรายการคนค้นฅน ทีวีบูรพา ได้นำมาถ่ายทอดไว้อย่างน่าสนใจ เด็กหนุ่มคนหนึ่ง เกิดมาในครอบครัวที่ยากแค้นแสนสาหัส พ่อติดเหล้า แม่ขี้เมา แยกทางกันตั้งแต่เขาเพิ่งจบประถมปลาย เขาไม่เพียงเรียนรู้ที่จะยืนอยู่บนลำแข้งของตน ทำงานเลี้ยงตัวเองตั้งแต่สิบขวบเศษเท่านั้น แต่ยังเรียนรู้ว่า หากจะมีชีวิตที่ดีกว่า จะต้องพาชีวิตตัวเองไปอย่างไร นั่นทำให้เขาเลือกที่จะใช้ชีวิตตามลำพังในเพิงมุงสังกะสีกลางสวนยางพารา ที่ไม่เพียงแต่ไม่มีไฟฟ้าเท่านั้น แต่แม้แต่ฝาผนัง มุ้ง หรือโอ่ง ไห สักใบก็ยังไม่มี ทว่าสิ่งที่เขามีอย่างเต็มที่ก็คืออิสระภาพที่จะพาตัวเองไปตามที่จิตสำนึกฝ่ายดีใฝ่ฝัน เขาใช้เวลาแปดเดือนในแต่ละปี รับจ้างกรีดยางพารา แบ่งรายได้ที่เล็กน้อยส่วนหนึ่งส่งตัวเองเรียนกศน.ในวันเสาร์ อาทิตย์ ทั้งหลักสูตรสามัญและวิชาชีพตัดผม อีกส่วนหนึ่งเข้าร้านเน็ต ค้นคว้าความรู้ด้านอิเลคโทรนิคส์ด้วยตัวเอง ที่กระท่อมของเขา ขณะที่เขาหุงข้าวด้วยไม้ฟืนจากหลุมบนดิน กินกับเห็ดกับผักหญ้า ปูปลาที่หาจากในป่าในทุ่ง ปลดทุกข์ในป่า อาบน้ำท่าในบึง เด็กหนุ่มอาชีพกรีดยางคนนี้ ไม่เพียงสามารถเขียนวงจรอิเล็คโทรนิคส์เองได้ เขายังทำแผงโซลาร์เซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าเก็บลงแบตเตอรี่ไว้ชาร์จโทรศัพท์เล่นเฟสบุค ยามฝนตกเขายังสามารถผลิตไฟฟ้าพลังไอน้ำที่ต้มจากหลุมบนดิน…

Read more

ทุนเรียนฟรีต่างประเทศให้เปล่า ตรี โท เอก ตอนที่ 1: ญี่ปุ่น อินเดีย ยุโรป ฝรั่งเศส อเมริกา เยอรมัน จีน

ทุนเรียนฟรีต่างประเทศ ทุนเรียนให้เปล่า ตรี โท เอก  ตอนที่ 1 : ญี่ปุ่น อินเดีย ยุโรป ฝรั่งเศส อเมริกา เยอรมัน จีน การได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทย แต่ไม่กลับมาใช้ทุนตามสัญญาก็จะเป็นภาระของคนค้ำประกันต้องชดใช้แทน สามารถเลือกทุนแบบให้เปล่าหากไม่อยากเป็นภาระใคร ที่จริงแล้วก็มีแหล่งให้ทุนการศึกษาแหล่งต่างๆ ที่ผู้สนใจศึกษาต่อต่างประเทศสามารรถสมัครขอรับทุนโดยไม่มีข้อผูกมัด ไม่มีเงื่อนไข ซึ่งมีอยู่แหล่งให้ทุนฟรีอยู่มากมายหลายประเทศ ผู้ที่มีความฝันอยากเดินทางไปสานต่อความฝันทางการศึกษาของตัวเอง อยากเป็นนักเรียนนอก โดยไม่ต้องรบกวนเงินพ่อแม่ และที่สำคัญไม่ต้องเป็นภาระรับผิดชอบจากภาษีประชาชน เรียนจบแล้วจะทำอะไรก็ได้ตามฝันของตัวเอง บทความนี้ขอเสนอแหล่งทุน 7 ประเทศ ที่คนไทยนิยมไปเรียนและได้รับทุนเหล่านี้มาแล้ว (แหล่งทุนประเทศอื่นๆ โปรดติดตามในบทความถัดไป) 1. ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น(MONBUKAGAKUSHO)  ประเทศญี่ปุ่นมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการศึกษาอย่างก้าวกระโดดหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  มีวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมหลายอย่างน่าสนใจให้ศึกษา ทุนนี้ให้ตั๋วเครื่องบิน ให้ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเดือนละกว่า 50,000 บาท ไม่ต้องคืนเงิน ไม่ต้องใช้ทุน ใครสนใจไปศึกษาใช้ชีวิตแดนซากุระอย่าลังเลที่จะสมัคร ทุนMONBUKAGAKUSHO มีหลายประเภทหลายระดับการศึกษา  คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมการประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 2.ทุนรัฐบาลอินเดีย ให้ตั้งแต่การศึกษาระดับ ตรี โท เอก และ…

Read more

ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ที่ มทร.รัตนโกสินทร์ 6 มิถุนายน 2559

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย ร่วมกันจัดงานส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน Online ได้ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-610-5442-3 คลิ้กลงทะเบียนเข้าร่วมงาน กำหนดการงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 7  

Read more

เรียนรู้ประสบการณ์ต่างแดนกับนักศึกษาจาก The Bremerhaven University of Applied Sciences, Germany

ระหว่าง 29 – 30  เมษายน 2559 และ 3 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยจัดมหกรรม ASEAN FESTIVAL 2016 KMUTNB @Prachinburi เรียนรู้ประสบการณ์ต่างแดนกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก The Bremerhaven University of Applied Sciences, Germany เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้งาน ASEAN FESTIVAL 2016  KMUTNB @Prachinburi

Read more

Workshop for English in Daily Life and Job Interview

ระหว่าง 29 – 30  เมษายน 2559 และ 3 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยจัดมหกรรม ASEAN FESTIVAL 2016 KMUTNB @Prachinburi การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและเพื่อการสัมภาษณ์งานเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้งาน ASEAN FESTIVAL 2016  KMUTNB @Prachinburi  

Read more