การลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียน

[คำอธิบายขั้นตอนการลงทะเบียน] ข้อควรระวัง: อีเมลล์ที่ลงทะเบียนต้องเป็นอีเมลล์ที่ใช้ได้จริง หลังจากลงทะเบียนแล้ว โปรดตรวจสอบอีเมลล์และรีเซ็ท password จาก Link ที่ระบบส่งไปยังอีเมลล์ที่ลงทะเบียนไว้ แล้วจึง Login เพื่อเข้าสู่บทเรียน 

Read more