การตัดสินการประกวดผลงาน Video Resume (English)

การประกวดผลงาน Video Resume (English) เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของงาน ASEAN FESTIVAL @ KMUTNB Prachinburi

ซึ่งมีผลงานส่งเข้าประกวดจากนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ    คณะกรรมการได้พิจารณาผลงานและร่วมตัดสินในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 209 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผลงานของเราหรือเพื่อนๆ เราจะไดรับรางวัลหรือไม่ คอยลุ้นกันหน้าเวที ของคืนวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นี้ ตอนนี้ไปดูภาพบรรยาการการประชุมการการตัดสินกันก่อนครับ

โดย ทีมงาน ASEAN FESTIAVAL 2016

คำอธิบายและแนะนำจากคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวด Video Resume

13115490_1097886173600340_1109618801_n13140538_1097886190267005_1580407062_n 13090243_1097886176933673_1806285920_n 13084314_1097886183600339_1543970421_n  13081899_1097886213600336_372956300_n 13077393_1097886180267006_577645585_n 13081904_1097886170267007_207315351_n 13082011_1097886193600338_72977131_n 13115490_1097886173600340_1109618801_n13082083_1097886166933674_574418090_n

Facebook Comments

Powered by Facebook Like